آرد نول ماکارونی

نوع مصرف : تولید انواع ماکارونی، پاستا، ورمیشل و رشته
خصوصیات : دانه بندی درشت، میزان پروتیین و گلوتن بالا از مشخصات بارز این نوع آرد است.وجود فیبر کمتری نسبت به آرد های ستاره و خبازی در این آرد از نکات قابل اشاره می باشد.مدت ماندگاری این آرد نیز همچون آرد نول قنادی 6 ماه در شرایط استاندارد پیش بینی می شود.